Pravidlá účasti v Bujinkan Dojo

 

1.    Bujinkan bude otvorený iba všetkým, ktorí súhlasia a dodržujú pravidlá Bujinkan Dojo. Všetkým, ktorí tak nebudú robiť, bude znemožnené členstvo, hlavne: Účasť bude povolená iba tým, ktorí čítali a súhlasili s týmito pravidlami.

2.    Účasť bude povolená iba tým, ktorí sú skutočne trpezliví, dokážu sa ovládať a sú oddaní. Vyžaduje sa lekárske vyšetrenie. Nutnosť tohto vyšetrenie sa týka jedincov, ktorí by mohli predstavovať nebezpečie pre ostatných napr.: infekčnými nákazami alebo ochoreniami, klinicky abnormálnou osobnosťou alebo nedostatkom sebaovládania.

3.    Jednotlivci so záznamom v registri trestov budú odmietnutí. Výtržníci, ktorí páchajú trestné činy a jednotlivci, žijúci v Japonsku, ktorí porušujú domáce právo, budú odmietnutí.

4.    Tí, ktorí porušujú pravidlá Bujinkanu, ako praktizujúci alebo členovia spoločnosti, páchaním hanebných alebo trestuhodných činov, budú vylúčení. Doposiaľ bol Bujinkan otvorený veľkému počtu ľudí prichádzajúcim do Japonska. Medzi nimi boli bohužial aj ľudia páchajúci násilné činy pod vplyvom alkoholu, duševne chorí a výtržníci, ktorí mysleli iba na seba a nevideli ako ich jednanie môže ovplyvniť druhých. Svojím jednaním títo ľudia znehodnocujú tradičné čestné srdce Bujinkanu. Od toho dňa budú všetci vylúčení.

5.    Ohľadom úrazov spôsobených behom výcviku ( vnútri aj mimo dojo ) by nikto nemal pôsobiť Bujinkanu problémy. Toto je veľmi dôležitý bod. Tí, ktorí nechcú prijať osobnú zodpovednosť za úrazy spôsobené behom tréningu Bujinkanu, nebudú prijatí. Ešte raz pre zrozumitelnosť, Bujinkan nebude zodpovedný za akékoľvek úrazy spôsobené behom tréningu bez ohľadu na miesto.

6.    Všetci vstupujúci do Bujinkanu si musia zaobstarať ročnú členskú kartu. Táto karta nielenže predstavuje česť člena Bujinkanu, označuje tiež, že ste súčasťou širšieho celku, ktorého členovia sa stretávajú s bojovnými srdciami, aby sa zdokonalili prostredníctvom výcviku a priateľstva. Symbolizuje slávu ctnosti bojovníka a stelesňuje oddanosť a bratskú lásku.

7.    Tradícia Bujinkanu uznáva prírodu a všeobecnosť celého ľudského života a uvedomuje si to, čo plynie medzi týmito dvoma súčasťami.

 1.   “Tajnou zásadou Taijutsu je poznať základy mieru.

 2.   Poznávať je cesta k neochvejnému srdcu (fudoshin)."

  V poslednom čase sa Bujinkan stal skutočne medzinárodným. Rovnako ako existujú rôzne časové pásma, tak existujú rôzne tabu medzi ľudmi a národmi sveta. Musíme sa navzájom rešpektovať, pokúšať sa vyhýbať týmto tabu. Musíme uprednostňovať srdce bojovníka, spoločnú prácu na zlepšení a zdokonalení Bujinkanu. Tí, ktorí nebudú dodržovať vyššie uvedené pravidlá, budú z Bujinkanu vylúčení.

  Masaaki Hatsumi - Soke
  636 Noda
  Noda-shi
  Chiba-ken 278
  tel: 0471-22-2020
  fax: 0471-23-6227

  Togakure Ryu Ninpo Happo Hiken 34. velmajster
  Gyokko Ryu Kosshijutsu Happo Hiken 28. velmajster
  Koto Ryu Koppojutsu Happo Hiken 18. velmajster
  Shinden Fudo Ryu Ninpo Happo Hiken 26. velmajster
  Kukishinden Ryu Taijutsu Happo Hiken 28. velmajster
  Takagiyoshin Ryu Jutaijutsu Happo Hiken 17. velmajster
  Kumogakure Ryu Ninpo Happo Hiken 14. velmajster
  Gyokushin Ryu Ninpo Happo Hiken 21. velmajster
  Gikan Ryu Koppojutsu Happo Hiken 15. velmajster